Chính sách bảo hành

I. Các sản phẩm được bảo hành của nhà sản xuất

Babyshop123.vn sẽ bảo hành đúng qui định của nhà cung cấp hoạc nhà sản xuất sản phẩm.

II. Các sản phẩm không được bảo hành

Trường hợp sản phẩm không bảo hành, Babyshop123.vn sẽ hỗ trợ bảo hành tại cửa hàng đối với những danh mục sản phẩm qui định trước

 

Scroll